PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa elementów umundurowania - rajstopy i skarpety

Słowiński Park Narodowy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Smołdzino / pomorskie

Numer ogłoszenia

97826/2014

Opis

Smołdzino: Dostawa elementów umundurowania - rajstopy i skarpety
Numer ogłoszenia: 97826 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71366 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Słowiński Park Narodowy, ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 8117204, faks 59 8117509.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Osoba Prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elementów umundurowania - rajstopy i skarpety.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla pracowników Słowińskiego Parku Narodowego w roku 2014 w ramach umundurowania maksymalnie:
1) skarpet letnich w kolorze zielonym w ilości do 69 par
2) skarpet zimowych w kolorze zielonym w ilości do 69 par
3) rajstop letnich w kolorze cielistym w ilości do 36 szt.
4) rajstop zimowych w kolorze cielistym w ilości do 36 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.70.00-4, 18.31.60.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Sp. z o.o., ul. Obornicka 14A, 62-002 Suchy Las, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2008,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3444,25
Oferta z najniższą ceną: 3444,25 / Oferta z najwyższą ceną: 3444,25
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa drogi gminnej Nr 106722R pn. Wiewiórka - Zasów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Żyraków
(podkarpackie)
Utrzymanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług łączy telefonicznych PSTN oraz sieci WAN VPN na potrzeby Elektronicznego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
ZP/126/2011 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 11 pakietach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH