PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C 65 B3 PU - RC (K-1 65) w ilości 32 Mg transportem Dostawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wola Rębkowska / mazowieckie

Numer ogłoszenia

132556/2014

Opis

Wola Rębkowska: Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C 65 B3 PU - RC (K-1 65) w ilości 32 Mg transportem Dostawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Numer ogłoszenia: 132556 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73926 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska, woj. mazowieckie, tel. 025 6822215, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C 65 B3 PU - RC (K-1 65) w ilości 32 Mg transportem Dostawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C 65 B3 PU - RC (K-1 65) w ilości
32 Mg transportem Dostawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. Służba Drogowo-Mostowa w Garwolinie - 9,0 Mg, Służba Drogowa w Trojanowie - 14,0 Mg, Służba Drogowa
w Maciejowicach - 9,0Mg.
W zależności od potrzeb Służb Drogowych w Garwolinie, Trojanowie i Maciejowicach, które dokonywać będą remontów dróg powiatowych, do Zamawiającego jednorazowo będzie trzeba dostarczyć od 1 do 5 Mg emulsji asfaltowej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.10-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bitunova Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 62661,12
Oferta z najniższą ceną: 62661,12 / Oferta z najwyższą ceną: 73996,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZRB/KZB/NDM/Dostawa sprzętu studyjnego na zadanie przebudowa Kasyna w Kazuniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zakup i dostawa do zamawiajacego materiałów biurowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wólka Kosowska
(mazowieckie)
Przebudowa drogi do oczyszczalni Ornontowice - Południe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ornontowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH