PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA ENDOPROTEZ ORAZ SPACERÓW

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

59130/2015

Opis

Kraków: DOSTAWA ENDOPROTEZ ORAZ SPACERÓW
Numer ogłoszenia: 59130 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35044 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 64 68 502, faks 12 64 68 930.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szpital sp. z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENDOPROTEZ ORAZ SPACERÓW.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez oraz spacerów, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie poszczególne części stanowią Pakiety od 1 do 4.
3. Zastrzega się częściowy wybór ofert, gdzie poszczególne częsci stanowią Pakiety od 1 do 4.
4. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych pakietów, zostaną odrzucone.
5. Termin ważności okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.
6. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) zaoferowane implanty muszą być kompatybilne z posiadanym przez tutejszy Szpital instrumentarium
b) w przypadku, gdy zaoferowane implanty nie są kompatybilne z instrumentarium posiadanym przez Szpital Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach umowy instrumentarium Zamawiającemu do użytkowania w okresie jej trwania
c) Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełniania i serwisowania instrumentarium dostarczonego Zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy
d) w przypadku zaoferowania nowych produktów nie stosowanych do tej pory w tutejszym Szpitalu, Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w ośrodku referencyjnym Wykonawcy (termin, liczba szkoleń i liczba pracowników Szpitala - do uzgodnienia z Zamawiającym).
e) po zawarciu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania instrumentarium wraz z jego spisem oraz zdjęciami narzędzi.
7. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: PAKIET 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biomet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-501),, ul. Płowiecka 75, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 167400,00
Oferta z najniższą ceną: 167400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 167400,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: PAKIET 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300),, ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29808,00
Oferta z najniższą ceną: 29808,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29808,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: PAKIET 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Smith & Nephew Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674),, ul. Marynarska 15, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 215000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 226800,00
Oferta z najniższą ceną: 226800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 226800,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
03700- Przebudowa ul Zamkowej od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Modrzejewskiej we Wrocławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Wykonanie modernizacji budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Białogóra, Prusewo, Karlikowo,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krokowa
(pomorskie)
Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej kompostowni stabilizatu w BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Żywiec
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH