PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

: Dostawa fabrycznie nowej przyczepy skrzyniowej

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bardo Śląskie

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bardo / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

372208/2011

Opis

Bardo: : Dostawa fabrycznie nowej przyczepy skrzyniowej
Numer ogłoszenia: 372208 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 266849 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bardo Śląskie, ul. Noworudzka 9a, 57-256 Bardo, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 8171383, faks 0-74 8171384.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gospodarka leśna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: : Dostawa fabrycznie nowej przyczepy skrzyniowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przyczepa ma spełniać wszelkie wymogi do poruszania się po drogach publicznych i posiadac dokumenty umożliwiające rejestrację

Dane techniczne
- przyczepa dwuosiowa skrzyniowa
- dopuszczalna ładownośc przyczepy 12 ton
- wysokość całkowita przyczepy do 3,5 m
- skrzynia ładunkowa o pojemności minimum -18 m3
- burty przyczepy metalowe pełne otwierane od dołu ( zawiasy w górnej części burt) umożliwiające lepszy i łatwiejszy wysyp zrębków
- drabinka wejściowa zewnętrzna i wewnętrzna skrzyni ładunkowej + stopień
- trójstronny wysyp materiałów z przyczepy hydraulicznie z zaworem odcinającym hydraulikę przy maksymalnym kącie wywrotu 50 stopni
- hamulec postojowy ręczny
- instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania
- tylne gniazdo instalacji hamulcowej, elektrycznej i hydraulicznej
- tylny zaczep do drugiej przyczepy
- opony przyczepy o średnicy min 20 cali
- kolor zielony
Wyposażenie dodatkowe
- koło zapasowe z koszem
- trójkąt ostrzegawczy
- kliny pod koła - 2 szt
- plandeka ze stelażem
- dodatkowy przewód układu hydraulicznego ze złączkami minimum 7 mb
- instrukcja obsługi w języku polskim
- katalog część.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.52.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Techniczno-Handlowa Obsługa Rolnictwa TORAL
63-800 Gostyń, ul Poznańska 65, Gostyń, ul Poznańska 65, 63-800 Gostyń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56850,00
Oferta z najniższą ceną: 56850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa niepalnych gazów medycznych i gazów technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika ciekłego tlenu oraz konserwacją...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Remont kapitalny klatki schodowej budynku przy ulicy Wiosny Ludów 81 w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Dostawa w roku 2014 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowy Duninów
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH