PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa fabrycznie nowych pojemników do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Inowrocław / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

363676/2013

Opis

Inowrocław: Dostawa fabrycznie nowych pojemników do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu
Numer ogłoszenia: 363676 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 329998 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3573454, faks 051 3564305.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o. - własność samorządowa, zarządzanie nieruchomościami.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych pojemników do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników i kontenerów. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania z możliwością składania ofert częściowych, w tym:

Zad. I. - pojemnik 120 l (odpady zmieszane), obejmuje: zakup i dostawę pojemników o pojemności 120 litrów przeznaczonych do odpadów zmieszanych w ilości 150 sztuk w kolorze grafitowym.

Zad. II. - pojemnik 120 l (odpady segregowane), obejmuje: zakup i dostawę pojemników o pojemności 120 litrów przeznaczonych do odpadów segregowanych:
- w kolorze żółtym (plastik) - w ilości 100 sztuk
- w kolorze niebieskim (papier) - w ilości 50 sztuk
- w kolorze zielonym (szkło) - w ilości 50 sztuk.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zad. I. - pojemnik 120 l (odpady zmieszane)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKO-AWAL Jolanta i Kazimierz Ferenc, ul. Kasztanowa 2, 84-123 Rekowo Górne, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20110,50
Oferta z najniższą ceną: 20110,50 / Oferta z najwyższą ceną: 23062,50
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zad. II. - pojemnik 120 l (odpady segregowane)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKO-AWAL Jolanta i Kazimierz Ferenc, ul. Kasztanowa 2, 84-123 Rekowo Górne, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21360,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26814,00
Oferta z najniższą ceną: 26814,00 / Oferta z najwyższą ceną: 33210,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Nieruchomośc zabudowana położona w Będzinie
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Będzin
(śląskie)
Przeprowadzenie w 2014 roku 13 szkoleń zawodowych dla 23 uczestników projektu Od aktywizacji do integracji realizowanego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zbuczyn
(mazowieckie)
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 461 W MIEJSCOWOŚCI JEŁOWA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH