PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa fabrycznie nowych profesjonalnych urządzeń stanowiących wyposażenie sali fitness hali sportowej w Przemyślu

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Przemyśl / podkarpackie

Numer ogłoszenia

7548/2012

Opis

Przemyśl: Dostawa fabrycznie nowych profesjonalnych urządzeń stanowiących wyposażenie sali fitness hali sportowej w Przemyślu
Numer ogłoszenia: 7548 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 414962 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych profesjonalnych urządzeń stanowiących wyposażenie sali fitness hali sportowej w Przemyślu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych profesjonalnych urządzeń stanowiących wyposażenie sali fitness hali sportowej w Przemyślu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.44.10.00-1, 37.44.18.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Klubbem Polska Sp.z.o.o., ul. Fordońska 30, 85-085 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 44364,75
Oferta z najniższą ceną: 44364,75 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - I -2013r
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Kłodzko w roku 2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kłodzko
(dolnośląskie)
Przebudowa ciągu komunikacyjnego; drogi powiatowej 2027C Morczyny ÷ Kamionki Małe w km 0+000 ÷ 6+715, drogi powiatowej nr 2029C...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Toruń
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH