PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych dla jednostki Wojskowej 2420,sprawa 20/2011/S

Jednostka Wojskowa 2420

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

362632/2011

Opis

Warszawa: Dostawa fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych dla jednostki Wojskowej 2420,sprawa 20/2011/S
Numer ogłoszenia: 362632 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271490 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 2420, ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6891532, faks 022 6891404.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa - obrona.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych dla jednostki Wojskowej 2420,sprawa 20/2011/S.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych dla jednostki Wojskowej 2420,szczegółowo opisane w załącznikach do SIWZ. Zamówienie podzielono na dziewiętnaście części..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.14.10.00-9, 19.51.00.00-4, 44.80.00.00-8, 24.95.00.00-8, 19.52.00.00-7, 33.77.20.00-2, 14.81.00.00-2, 44.34.50.00-1, 44.31.00.00-6, 31.30.00.00-9, 44.31.51.00-2, 44.31.60.00-8, 14.71.00.00-1, 31.34.00.00-1, 31.21.13.00-1, 43.13.23.00-0, 39.22.42.00-0, 03.41.91.00-1, 39.83.15.00-1, 39.81.11.00-1, 39.80.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa rękawic roboczych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AN Narzędzia M. Dziewoński A.Dziewońska Sp. Jawna, ul.Wóycickiego 5A, 01-938 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4338,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3153,72
Oferta z najniższą ceną: 3153,72 / Oferta z najwyższą ceną: 17350,53
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa produktów z gumy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZEMOT S.a., Ul. Cienista 78, 05-092 Łomianki,Kiełpin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4526,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5550,07
Oferta z najniższą ceną: 5550,07 / Oferta z najwyższą ceną: 12275,08
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawa farb i lakierów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SHIDAP, ul. Okrzei 7, 03-715 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14790,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16804,68
Oferta z najniższą ceną: 16804,68 / Oferta z najwyższą ceną: 16924,80
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Kleje,smary
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SHIDAP, ul.Okrzei 7, 03-715 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27280,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25607,25
Oferta z najniższą ceną: 25607,25 / Oferta z najwyższą ceną: 37054,12
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Dostawa produktów z tworzyw sztucznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SHIDAP, ul.Okrzei 7, 03-715 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4565,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8711,50
Oferta z najniższą ceną: 8711,50 / Oferta z najwyższą ceną: 19157,25
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Dostawa jednorazowych wyrobów papierowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SHIDAP, ul.Okrzei 7, 03-715 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11094,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6746,30
Oferta z najniższą ceną: 6746,30 / Oferta z najwyższą ceną: 16306,11
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Dostawa wyrobów ściernych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SHIDAP, ul.Okrzei 7, 03-715 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3977,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5023,64
Oferta z najniższą ceną: 5023,64 / Oferta z najwyższą ceną: 14341,80
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Dostawa prętów z drutu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZEMOT S.A., Ul. Cienista 78, 05-092 Łomianki,Kiełpin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 780,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2635,28
Oferta z najniższą ceną: 2635,28 / Oferta z najwyższą ceną: 3630,22
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Dostawa wyrobów z drutu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IREKO I.Kotowska, J.Kotowski Sp. Jawna, ul.Radzymińska 287, 03-694 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2590,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1977,84
Oferta z najniższą ceną: 1977,84 / Oferta z najwyższą ceną: 2080,17
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Dostawa przewodów elektrycznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZEMOT S.A, Ul. Cienista 78, 05-092 Łomianki,Kiełpin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 803,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1383,75
Oferta z najniższą ceną: 1383,75 / Oferta z najwyższą ceną: 1383,75
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Akcesoria spawalnicze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

METALZBYT - Hurt Sp.z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko - Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 204,92
Oferta z najniższą ceną: 204,92 / Oferta z najwyższą ceną: 283,48
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Dostawa wyrobów ołowianych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AN Narzędzia Sp.Jawna, ul.Wóycickiego 5A, 01-938 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1025,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1377,60
Oferta z najniższą ceną: 1377,60 / Oferta z najwyższą ceną: 1950,78
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Akcesoria do kabli
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZEMOT S.A., Ul. Cienista 78, 05-092 Łomianki,Kiełpin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 365,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 492,00
Oferta z najniższą ceną: 492,00 / Oferta z najwyższą ceną: 492,00
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Akcesoria do kabli
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZEMOT S.A., Ul. Cienista 78, 05-092 Łomianki,Kiełpin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 530,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 270,63
Oferta z najniższą ceną: 270,63 / Oferta z najwyższą ceną: 922,50
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Dostawa wierteł
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Magopol Andrzej Gogacz, ul.Witosa 67 m. 1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 480,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 555,10
Oferta z najniższą ceną: 555,10 / Oferta z najwyższą ceną: 4154,20
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Dostawa szczotek,pędzli
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IREKO I.Kotowska,J.Kotowski Sp.Jawna, ul.Radzymińska 287, 03-694 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2863,44
Oferta z najniższą ceną: 2863,44 / Oferta z najwyższą ceną: 7146,30
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Dostawa produktów z drewna ciętego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SHIDAP, ul.Okrzei 7, 03-715 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1820,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4950,75
Oferta z najniższą ceną: 4950,75 / Oferta z najwyższą ceną: 4950,75
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Dostawa środków czystości do pojazdów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZEMOT S.A., Ul. Cienista 78, 05-092 Łomianki,Kiełpin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 609,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 771,21
Oferta z najniższą ceną: 771,21 / Oferta z najwyższą ceną: 771,21
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108006 gruntowej transportu rolnego odcinek 0,7 km Żarnowiec - Dębki gmina Krokowa II Etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krokowa
(pomorskie)
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kalisz
(wielkopolskie)
Roboty w zakresie naprawy i utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach - Rejon w Zabrzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH