PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa filtrów powietrza do urządzeń klimatyzacji i wentylacji - 3 pakiety

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

129409/2012

Opis

Warszawa: Dostawa filtrów powietrza do urządzeń klimatyzacji i wentylacji - 3 pakiety
Numer ogłoszenia: 129409 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156982 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5991705, faks 022 5991704.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa filtrów powietrza do urządzeń klimatyzacji i wentylacji - 3 pakiety.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Filtry powietrza do urządzeń klimatyzacji i wentylacji - 3 pakiety.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.43.10-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SFM Filtry Łuczak Spółka Jawna, ul. Grodziska 45, 05-830 Stara Wieś, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50687,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37345,00
Oferta z najniższą ceną: 37345,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46926,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ultramare Sp. z o.o., ul. Wejcherowska 99, 84-217 Szemud, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92010,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 60059,00
Oferta z najniższą ceną: 60059,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76596,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ultramare Sp. zo.o., ul. Wejcherowska 99, 84-217 Szemud, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13000,00
Oferta z najniższą ceną: 13000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie procesu wznowienia Certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Radomiu według standardów FSC oraz wykonanie 3...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sucha Beskidzka
(małopolskie)
WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA: Część I: Remoncie schodów zewnętrznych, pomieszczeń piwnicznych oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wędrzyn
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH