PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa foteli i krzeseł obrotowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

282797/2013

Opis

Katowice: Dostawa foteli i krzeseł obrotowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Numer ogłoszenia: 282797 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 242503 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2077777, faks 032 2077395.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa foteli i krzeseł obrotowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie częściowe nr 1 - dostawa foteli obrotowych ortopedycznych - 20 szt. Zadanie częściowe nr 2 - dostawa foteli obrotowych gabinetowych - 9 szt. Zadanie częściowe nr 3 - dostawa fotela obrotowego gabinetowego - 1 szt. Zadanie częściowe nr 4 - dostawa krzeseł obrotowych - 75 szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie częściowe nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tronus Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 42400,80
Oferta z najniższą ceną: 37785,60 / Oferta z najwyższą ceną: 44540,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie częściowe nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tronus Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14457,42
Oferta z najniższą ceną: 13173,30 / Oferta z najwyższą ceną: 15498,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zadanie częściowe nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tronus Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1612,53
Oferta z najniższą ceną: 1469,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6150,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Zadanie częściowe nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bb - fotele i krzesła Joanna Jakubiec, Krzyszkowice 582, 32-445 Krzyszkowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25830,00
Oferta z najniższą ceną: 13823,25 / Oferta z najwyższą ceną: 45940,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zarządzanie projektem pn.: Uczeń - najlepsza inwestycja
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kosakowo
(pomorskie)
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kielce
(świętokrzyskie)
Dostawa materiałów reklamowych dla Politechniki Rzeszowskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH