PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa gazów medycznych

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

106043/2014

Opis

Warszawa: Dostawa gazów medycznych
Numer ogłoszenia: 106043 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69517 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4502284, faks 22 4502236.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazów medycznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do zamawiającego przez okres 18 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia umowy, następujących gazów medycznych w butlach będących własnością wykonawcy:
- tlenu medycznego ciekłego w ilości 69.160 kg w butlach o pojemności około 200 kg,
- tlenu medycznego sprężonego w ilości 460 m3 w butlach o pojemności 40 dm3,
- tlenu medycznego sprężonego w ilości 62 m3 w butlach o pojemności 10 dm3,
- podtlenku azotu w ilości 551 kg w butlach o pojemności 10 dm3,
- dwutlenku węgla medycznego w ilości 184 kg w butlach zasyfonowanych o pojemności 7,5 dm3,
- sprężonego powietrza w ilości 459 m3 w butlach o pojemności 40 dm3
oraz dzierżawa butli i osprzętu do nich, w tym instalacji do odparowywania ciekłego tlenu, stosownie do sukcesywnie zgłaszanych potrzeb (zamówień) Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Air Products Sp. z o.o., ul. Pory 59, 02-757 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 430122,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 399159,92
Oferta z najniższą ceną: 399159,92 / Oferta z najwyższą ceną: 445114,61
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wołomin
(mazowieckie)
Przetarg ustny na sprzedaż gruntu
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Pobiedziska
(wielkopolskie)
Roboty dodatkowe w ramach zadania Przebudowa budynku mieszkalnego i gospodarczego z budową przydomowej oczyszczalni ścieków...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Rybnik
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH