PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa grysu bazaltowego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Gmina Jelcz-Laskowice

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jelcz-Laskowice / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

83993/2012

Opis

Jelcz-Laskowice: Dostawa grysu bazaltowego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice
Numer ogłoszenia: 83993 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54421 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jelcz-Laskowice, W.Witosa 24, 55-230 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, tel. 071 3817122, 3817145, faks 071 31817111.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa grysu bazaltowego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający ustala łączną wielkość zamówienia - dostawa 3000 ton grysu bazaltowego o frakcji 11/16 mm. Dostawa dotyczy ok. 50% miasta i 50 % gminy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Granit Styl W.P.H.P.U Import Eksport, ul.Oławska 200, 55-220 Jelcz-Laskowice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 264064,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 188190,00
Oferta z najniższą ceną: 188190,00 / Oferta z najwyższą ceną: 236160,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Nadbudowa skrzydła tylnego ( południowego) o pomieszczenia magazynowe wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum przy ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Chrzanów
(małopolskie)
Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa mycia szklanej elewacji budynków Uniwersytetu Śląskiego dla jednostek w Katowicach i Sosnowcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH