PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa i instalacja 4 aparatów do znieczulania z kardiomonitorami

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Siedlce / mazowieckie

Numer ogłoszenia

419364/2013

Opis

Siedlce: Dostawa i instalacja 4 aparatów do znieczulania z kardiomonitorami
Numer ogłoszenia: 419364 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 392168 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 25 64 03 299, faks 25 64 03 263.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja 4 aparatów do znieczulania z kardiomonitorami.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa i instalacja 4 aparatów do znieczulania wraz z kardiomonitorami..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDFinance S.A., Al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 760000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 73860,00
Oferta z najniższą ceną: 73860,00 / Oferta z najwyższą ceną: 73860,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Drawsku Pomorskim
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Drawsko pomorskie
(zachodniopomorskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stary Dwór, gmina Trzciel
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Gorzów wielkopolski
(lubuskie)
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W ZAKRESIE NAPRAWY I UDROŻNIENIA KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH