PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa i montaż mebli do Sanatorium Uzdrowiskowego Leśnik

SPZOZ "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sopot / pomorskie

Numer ogłoszenia

259076/2014

Opis

Sopot: Dostawa i montaż mebli do Sanatorium Uzdrowiskowego Leśnik
Numer ogłoszenia: 259076 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241640 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie, ul. B. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot, woj. pomorskie, tel. 058 5550882, faks 058 5550882.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż mebli do Sanatorium Uzdrowiskowego Leśnik.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż mebli do Sanatorium Uzdrowiskowego Leśnik.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.31.10-0, 39.14.31.12-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

1. W&A Adam Wasilewski, Powstańców Wlkp, 63-800 Gostyń, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11926,80
Oferta z najniższą ceną: 11926,80 / Oferta z najwyższą ceną: 24000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa paliw i akcesoriów samochodowych do pojazdów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Licytacja na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym jednokondygnacyjnym położonej w Tanowie przy ul....
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Tanowo
(zachodniopomorskie)
Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2014 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Siemiatycze
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH