PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa i montaż regałów archiwizacyjnych - przesuwnych i stałych -w nowej siedzibie Nadleśnictwa Kobiór

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Piasek / śląskie

Numer ogłoszenia

26407/2012

Opis

Piasek: Dostawa i montaż regałów archiwizacyjnych - przesuwnych i stałych -w nowej siedzibie Nadleśnictwa Kobiór
Numer ogłoszenia: 26407 - 2012; data zamieszczenia: 31.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131289 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór, ul. Katowicka 141, 43-211 Piasek, woj. śląskie, tel. 32 2188181, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż regałów archiwizacyjnych - przesuwnych i stałych -w nowej siedzibie Nadleśnictwa Kobiór.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż regałów archiwizacyjnych - przesuwnych i stałych -w nowej siedzibie Nadleśnictwa Kobiór.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.11.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Skrawmet w. Olejniczak, S.Solka i J.Stachurski Spółka Jawna, ul. Wróblewskiego 2, 09-200 Sierpc, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34206,30
Oferta z najniższą ceną: 34206,30 / Oferta z najwyższą ceną: 49853,13
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pruchnik
(podkarpackie)
Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Paryża dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sosnowiec
(śląskie)
Budowa instalacji ogrzewczej wraz z rozbiórką pieców i robotami towarzyszącymi w budynku położonym przy ul. Szczecińskiej 33AB...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczecinek
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH