PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego do sal wykładowych i pracowni laboratoryjnych

Wojskowa Akademia Techniczna

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

75405/2014

Opis

Warszawa: Dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego do sal wykładowych i pracowni laboratoryjnych
Numer ogłoszenia: 75405 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 530732 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6837865, faks 022 6837977.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego do sal wykładowych i pracowni laboratoryjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego do sal wykładowych i pracowni laboratoryjnych. Wykaz opisu technicznego i ilościowego przedmiotu zamówienia zawierają: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacje techniczne do poz. 1,2,3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - zaączniki nr: 3A, 3B, 3C..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.00-1, 38.65.34.00-1, 51.11.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Perfect Displays Sp.z o.o., Ku Wiśle 7 lok. 60, 00-707 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30560,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36500,25
Oferta z najniższą ceną: 36500,25 / Oferta z najwyższą ceną: 36500,25
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup żeli i papieru do USG i EKG
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
Opracowanie dokumentacji projektowej ODJ Jedności robotniczej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Jastrowie
(wielkopolskie)
WYKONANIE TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA CZAS PRZEBUDOWY WIADUKTU BRIAŃSKIEGO WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM ULIC KLECZEWSKA...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Konin
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH