PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa i montaż sprzętu kuchennego w budynkach oraz na jednostkach pływających, spr 75/KPW/ŻYWN/2014

Komenda Portu Wojennego Gdynia

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdynia / pomorskie

Numer ogłoszenia

154695/2014

Opis

Gdynia: Dostawa i montaż sprzętu kuchennego w budynkach oraz na jednostkach pływających, spr 75/KPW/ŻYWN/2014
Numer ogłoszenia: 154695 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129561 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 626 21 98, faks 58 6262314.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu kuchennego w budynkach oraz na jednostkach pływających, spr 75/KPW/ŻYWN/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa i montaż sprzętu kuchennego w budynkach oraz na jednostkach pływających, w tym:
Część I: Dostawa i montaż sprzętu kuchennego ORP ARCTOWSKI, ORP HEWELIUSZ, ORP ISKRA
Część II: Dostawa i montaż zmywarki tunelowej w budynku 129/4001
Część III: Dostawa i montaż komory chłodniczej oraz mroźniczej w budynku 131/4001
Część IV: Dostawa i montaż okapu wyciągowego centralnego w budynku 315/4001.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.10.00-7, 51.10.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Dostawa i montaż zmywarki tunelowej w budynku 129/4001
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALLGAST Rafał Janikowski, ul. Gdańska 145, 85-022 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65040,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 55350,00
Oferta z najniższą ceną: 55350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55350,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawa i montaż komory chłodniczej oraz mroźniczej w budynku 131/4001
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALLGAST Rafał Janikowski, ul. Gdańska 145, 85-022 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62601,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 42286,00
Oferta z najniższą ceną: 42286,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42286,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Dostawa i montaż okapu wyciągowego centralnego w budynku 315/4001
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALLGAST Rafał Janikowski, ul. Gdańska 145, 85-022 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14634,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14000,00
Oferta z najniższą ceną: 14000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 37.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Płock
(mazowieckie)
Dostawa jednorazowych artykułów medycznych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Płock
(mazowieckie)
Dostawa gazów medycznych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gorlice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH