PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w...

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pilchowice / śląskie

Numer ogłoszenia

334110/2014

Opis

Pilchowice: Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - filia w Wilczy.
Numer ogłoszenia: 334110 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178311 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach, Ul. Świerczewskiego 1, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 0322356286, 0322304499, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - filia w Wilczy..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia w sprzęt multimedialny, audiowizualny z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - filia Wilcza ul. Karola Miarki 123, 44-189 Wilcza w zakresie zakupu: 1.TELEWIZOR + ZESTAW KINA DOMOWEGO: telewizor LED 65 1 szt., kino domowe 1 szt. w skład którego wchodzi (Amplituner 5.1 1 szt.) zestaw kolumn 5 szt. (Kolumna głośnikowa podłogowa ( Front) 2 szt., Kolumna głośnikowa centralna 1 szt., Kolumna głośnikowa podstawkowa ( Surround) 1 szt., Głośnik niskotonowy ( Subwoofer) 1 szt., Akcesoria do kolumn (Ekskluzywne podstawki dla głośników 3 szt.) Odtwarzacz BLU -RAY 1 szt.,
2. SPRZĘT DO GIER: telewizor LED 55 1 szt., konsola do gier 1 szt., kierownica do konsoli 2 szt., wieszak naścienny 1 szt., zestaw nagłośnienia do konsoli 1 szt., słuchawki nauszne szt.,3. LUSTRZANKA CYFROWA + AKCESORIA: body 1 szt., obiektyw do lustrzanki 1 szt., Lampa błyskowa zewnętrzna 1 szt., Dodatkowe akcesoria: Filtr 1 szt., Karta pamięci 1 szt., Akmulatorki 8 szt., Ładowarka 1 szt., Statyw 1 szt., Torba na aparata 1 szt., Kamera cyfrowa z wbudowanym projektorem 1 szt., Dodatkowe akcesoria do kamery cyfrowej: Karta pamięci 1 szt., torba na kamerę 1 szt., 4.PROJEKTOR + EKRANY PROJEKCYJNE: projektor 1szt., ekran projekcyjny naścienny 1 szt., ekran projekcyjny przenośny 1 szt., 5.ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY: Kolumna 1 szt., Kolumna aktywna z dwoma wbudowanymi odbiornikami mikrofonu bezprzewodowego 1 szt., Wieża stereo 1 szt., Drukarka laserowa kolorowa 1 szt., Kserokopiarka A3 kolorowa 1 szt., Monitor dotykowy interaktywny 65 1 szt., 6.KOMPUTERY STACJONARNE + LAPTOP : laptop 1 szt., oprogramowanie do laptopa 1 szt., komputery stacjonarne 6 szt., składające się z : Procesor 6 szt., Płyta główna 6 szt., Zainstalowana pamięć RAM 6 szt.,
Karta graficzna 6 szt., Dysk HDD 6szt., Dysk SSD 6 szt., Obudowa 6szt., Zasilacz wewnętrzny 6szt., Monitor 6 szt., Klawiatura 6 szt., Myszka 6 szt., Kamerka Internetowa 6 szt., Nagrywarka BLU-RAY 6 szt., UPS zasilacz awaryjny 6 szt., słuchawki nauszne 6 szt., listwa przeciwprzepięciowa 2 szt., bezprzewodowa karta sieciowa Wi-Fi6 szt., czytnik kart pamięci 6 szt., Oprogramowanie do komputerów stacjonarnych : system operacyjny 6 szt., pakiet aplikacji biurowych 6szt., program do obróbki zdjęć 6 szt., program graficzny 3 szt., program antywirusowy 6 szt.


Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w formularzu cenowym oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.
3a. Wszystkie urządzenia wymagające montażu i instalacji winny być zamontowane na koszt dostawy ww. sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuk budowlaną. Za zrealizowane zamówienie uznaje się zakup, dostawę i montaż wyposażenia.
3.Oferty z rozwiązaniami równoważnymi:
Przedstawione w dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych,
a zwłaszcza art. 29 do 31. Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia.
4. Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową na okres 36 miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wraz
z protokołem odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne, atesty oraz inne niezbędne dokumenty do użytkowania sprzętu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny. Wszystkie wymienione sprzęty stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać wymagane prawem atesty, dopuszczenia, certyfikaty i oznaczenia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.90.00.00-7, 32.32.20.00-6, 32.32.46.00-6, 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0, 30.23.10.00-7, 38.65.10.00-3, 38.65.16.00-9, 30.23.13.20-6, 32.32.11.00-0, 30.23.72.00-1, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.23.21.50-0, 38.65.21.00-1, 32.35.12.00-0, 32.34.24.00-6, 30.21.32.00-7, 32.25.00.00-0, 30.23.31.52-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156825,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 155393,28
Oferta z najniższą ceną: 155393,28 / Oferta z najwyższą ceną: 174215,94
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH