PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Wanna do kąpieli solankowych szt. 1 Zadanie 2. Wanna do kąpieli...

"Uzdrowisko Świnoujście" S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świnoujście / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

263828/2013

Opis

Świnoujście: Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Wanna do kąpieli solankowych szt. 1 Zadanie 2. Wanna do kąpieli kwasowęglowych- solankowych- szt. 3 Zadanie 3. Wanna do hydromasażu w solance- szt. 1 Zadanie 4. Laser punktowy ze skanerem - szt. 2 Zadanie 5. Aparaty do światłolecznictwa- szt. 2 Zadanie 6. Zestaw do magneto stymulacji- szt. 1.
Numer ogłoszenia: 263828 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82175 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: "Uzdrowisko Świnoujście" S.A., ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3213760, faks 091 3212314.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Wanna do kąpieli solankowych szt. 1 Zadanie 2. Wanna do kąpieli kwasowęglowych- solankowych- szt. 3 Zadanie 3. Wanna do hydromasażu w solance- szt. 1 Zadanie 4. Laser punktowy ze skanerem - szt. 2 Zadanie 5. Aparaty do światłolecznictwa- szt. 2 Zadanie 6. Zestaw do magneto stymulacji- szt. 1..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Wanna do kąpieli solankowych szt. 1 Zadanie 2. Wanna do kąpieli kwasowęglowych- solankowych- szt. 3 Zadanie 3. Wanna do hydromasażu w solance- szt. 1 Zadanie 4. Laser punktowy ze skanerem - szt. 2 Zadanie 5. Aparaty do światłolecznictwa- szt. 2 Zadanie 6. Zestaw do magneto stymulacji- szt. 1..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wanna do kąpieli solankowych szt
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDEN-INMED, UL. WENEDÓW 2, 75-847 KOSZALIN, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8400,00
Oferta z najniższą ceną: 8400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14958,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wanna do kąpieli kwasowęglowych- solankowych- szt. 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELECPOL, UL. ŁUŻYCKA 34A, 61-614 POZNAŃ, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81616,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56052,00
Oferta z najniższą ceną: 56052,00 / Oferta z najwyższą ceną: 52052,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Wanna do hydromasażu w solance- szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELECPOL, UL. ŁUŻYCKA 34A, 61-614 POZNAŃ, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42715,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29700,00
Oferta z najniższą ceną: 29700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29700,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Laser punktowy ze skanerem - szt. 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KINESIS ANDRZEJ BORUTA, UL. LUBARTOWSKA 75A, 20-123 LUBLIN, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20008,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26069,04
Oferta z najniższą ceną: 26069,04 / Oferta z najwyższą ceną: 28600,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Aparaty do światłolecznictwa- szt. 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELECPOL, UL. ŁUŻYCKA 34A, 61-614 POZNAŃ, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3916,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3780,00
Oferta z najniższą ceną: 3780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4280,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Zestaw do magneto stymulacji- szt. 1.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELECPOL, UL. ŁUŻYCKA 34A, 61-614 POZNAŃ, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19370,38 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12420,00
Oferta z najniższą ceną: 12420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13100,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Radomsku przy ul. Kołłątaja 12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Radomsko
(łódzkie)
ZAKUP i DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO i OLEJU OPAŁOWEGO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Błonie
(mazowieckie)
Roboty remontowe konstrukcji galerii nawęglania.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koluszki
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH