PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa i montaż wyposażenia Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Bażyna w Pogorzelicy.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gryfice / inne

Numer ogłoszenia

363324/2013

Opis

Gryfice: Dostawa i montaż wyposażenia Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Bażyna w Pogorzelicy.
Numer ogłoszenia: 363324 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136783 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice, Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice, woj. , tel. 091 3843321; 3842516, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Bażyna w Pogorzelicy..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dodatkowego w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Lasów Państwowych Bażyna w Pogorzelicy, ul. Wojska Polskiego 15, 71-351 Pogorzelica..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.31.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U. AS Pomorzanka
Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 353337,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 287722,83
Oferta z najniższą ceną: 287722,83 / Oferta z najwyższą ceną: 404574,06
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
lek bortezomid
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Przetarg nieograniczony nr 71/PN/14 na wykonanie robót objętych projektem pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
Dostawa materiałów opatrunkowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chorzów
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH