PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw, dostawa i montaż sprzętu ICT oraz wyposażenie sal i toalet w oddziałach przedszkolnych w ramach...

Urząd Gminy Miączyn

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Miączyn / lubelskie

Numer ogłoszenia

149957/2014

Opis

Miączyn: Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw, dostawa i montaż sprzętu ICT oraz wyposażenie sal i toalet w oddziałach przedszkolnych w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miączyn.
Numer ogłoszenia: 149957 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 187872 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Miączyn, , 22-455 Miączyn, woj. lubelskie, tel. 084 6180005, faks 084 6180005.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw, dostawa i montaż sprzętu ICT oraz wyposażenie sal i toalet w oddziałach przedszkolnych w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miączyn..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw, dostawa i montaż sprzętu ICT oraz wyposażenie sal i toalet w oddziałach przedszkolnych w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miączyn..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.47.00.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 32.32.00.00-2, 32.34.24.00-6, 33.14.16.23-3, 35.11.13.20-4, 37.52.00.00-9, 38.62.20.00-1, 38.65.21.00-1, 38.65.34.00-1, 39.14.31.10-0, 39.14.40.00-3, 39.15.00.00-8, 39.16.21.00-6, 39.16.10.00-8, 39.51.54.00-9, 39.53.10.00-3, 39.71.23.00-9, 39.71.34.30-6, 39.71.51.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w Gminie Miączyn jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Dostawa wyposażenia toalet dla oddziałów przedszkolnych, przy Szkole Podstawowej w Miączynie oraz dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kotlicach,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9712,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12393,00
Oferta z najniższą ceną: 12393,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12393,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawa wyposażenia sal dla oddziałów przedszkolnych, przy Szkole Podstawowej w Miączynie oraz dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kotlicach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Moje Bambino, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79185,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 101665,35
Oferta z najniższą ceną: 101665,35 / Oferta z najwyższą ceną: 101665,35
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Dostawa i montaż sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Miączynie oraz dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kotlicach.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka, Sp. J., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45042,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 57935,00
Oferta z najniższą ceną: 57935,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58467,77
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont podłogi w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Leszno
(mazowieckie)
Przeprowadzenie staży krajowych w przemyśle lub w jednostkach badawczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa monitora do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca. ZOZ/ZP/5/02/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Pińczów
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH