PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa i wymiana transformatora mocy na 2014 r.: o mocy 16 MVA; przekładni 110/15 kV dla stacji 110/15 kV dla stacji o nazwie Przemyśl Przekopana...

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Zamość

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zamość / lubelskie

Numer ogłoszenia

176567/2013

Opis

Zamość: Dostawa i wymiana transformatora mocy na 2014 r.: o mocy 16 MVA; przekładni 110/15 kV dla stacji 110/15 kV dla stacji o nazwie Przemyśl Przekopana na potrzeby projektu Ograniczenie strat energii przez wymiane transformatorów w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.
Numer ogłoszenia: 176567 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104673 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 84 539 21 00, faks 084 539 21 09.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sektor elektroenergetyczny.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wymiana transformatora mocy na 2014 r.: o mocy 16 MVA; przekładni 110/15 kV dla stacji 110/15 kV dla stacji o nazwie Przemyśl Przekopana na potrzeby projektu Ograniczenie strat energii przez wymiane transformatorów w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Nazwa przedmiotu zamówienia
Dostawa i wymiana transformatora mocy na 2014 r.- 1 szt. o mocy 16 MVA, o przekładni 110/15 kV dla stacji 110/15 kV Przemyśl Przekopana na potrzeby projektu Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana transformatora mocy na 2014 r.- 1 szt. o mocy 16 MVA, o przekładni 110/15 kV dla stacji 110/15 kV Przemyśl Przekopana na potrzeby projektu Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Wykonawca dostarczy nowy transformator do ww. stacji i dokona posadowienia transformatora na gotowym stanowisku. Przed posadowieniem nowego transformatora Wykonawca dokona przestawienia transformatora wymienianego (zdemontowanego wcześniej przez Zamawiającego) ze stanowiska w miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się na terenie stacji, Wykonawca wraz z nowym transformatorem dostarczy pełną dokumentację techniczno-ruchową, Wykonawca przeprowadzi wymagane próby i wykona niezbędne pomiary transformatora opisane szczegółowo w niniejszej specyfikacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.17.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramachProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa i wymiana transformatora mocy na 2014 r.-1 szt. o mocy 16 MVA, o przekładni 110/15 kV dla stacji 110/15 kV Przemyśl Przekopana na potrzeby projektu Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POWER ENGINEERING S.A. z siedzibą w Gdańsku,, adres: ul. Gdyńska 83, Czerwonak, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1125000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 980310,00
Oferta z najniższą ceną: 980310,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1193100,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na REMONT NAWIERZCHNI ALEJEK CMENTARNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOSZALINIE PRZY...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH