PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych stosowanych w anestezjologii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

118113/2012

Opis

Katowice: Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych stosowanych w anestezjologii
Numer ogłoszenia: 118113 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99857 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3581200, 3581332, faks 0-32 3581432, 2518437, 2518473.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych stosowanych w anestezjologii.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych stosowanych w anestezjologii:
Część 1 - Obwody oddechowe , Częśc 2 - Jednorazowe wyroby medyczne , Część 3 - Rurki tracheostomijne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.10.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Obwody oddechowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe, ul.Małobądzka 186, 42-500 Będzin, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 53298,00
Oferta z najniższą ceną: 53298,00 / Oferta z najwyższą ceną: 53298,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Jednorazowe wyroby medyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul.Małobądzka 186, 42-500 Będzin, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4050,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16324,20
Oferta z najniższą ceną: 16324,20 / Oferta z najwyższą ceną: 16324,20
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Rurki tracheostomijne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul.Małobądzka 186, 42-500 Będzin, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5713,20
Oferta z najniższą ceną: 5713,20 / Oferta z najwyższą ceną: 5713,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa, montaż oraz uruchomienie mikroskopów na potrzeby Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego oddziału Muzeum Narodowego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Usługa polegająca na przygotowaniu i publikacji artykułu sponsorowanego o Krajowym Funduszu Szkoleniowym
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Wymiana stolarki okiennej w części parteru budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju realizowanej w ramach zadania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krynica-Zdrój
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH