PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa kaniul i rękawic.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chęciny / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

422446/2013

Opis

Chęciny: Dostawa kaniul i rękawic.
Numer ogłoszenia: 422446 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164575 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3465240, faks 0413465567.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kaniul i rękawic..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa kaniul i rękawic poniżej 200 000 euro.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.20-8, 33.14.14.20-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: zadanie nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKAMEX Sp. z o.o. S.K.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100890,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 108961,20
Oferta z najniższą ceną: 75198,24 / Oferta z najwyższą ceną: 108961,20
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: zadanie nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31620,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19242,36
Oferta z najniższą ceną: 19242,36 / Oferta z najwyższą ceną: 37199,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg krajowych (z wyłączeniem A4)...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Przetarg na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem byłego internatu położonej w Mrzeżynie
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Mrzeżyno
(zachodniopomorskie)
Usługa cateringu na kursy w ramach projektu: Kompetentne wsparcie- kursy doskonalące dla pracowników oświaty
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH