PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa kationowej emulsji asfaltowej o zawartości lepiszcza 65%, wyprodukowanej z asfaltu drogowego przeznaczonej do remontów cząstkowych w...

Zarząd Dróg Powiatowych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Janów Lubelski / lubelskie

Numer ogłoszenia

117132/2014

Opis

Janów Lubelski: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej o zawartości lepiszcza 65%, wyprodukowanej z asfaltu drogowego przeznaczonej do remontów cząstkowych w ilości 90,0 Mg
Numer ogłoszenia: 117132 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 79090 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 015 8720266, faks 015 8720191.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej o zawartości lepiszcza 65%, wyprodukowanej z asfaltu drogowego przeznaczonej do remontów cząstkowych w ilości 90,0 Mg.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej o zawartości lepiszcza 65%, wyprodukowanej z asfaltu drogowego przeznaczonej do remontów cząstkowych w ilości 90,0 Mg.
Zamówienie obejmuje dostawę kationowej emulsji asfaltowej o zawartości lepiszcza 65% przeznaczonej do remontów cząstkowych w ilości 90,0 Mg na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 wraz z jej przetankowaniem do zbiornika Zamawiającego.
Emulsja musi odpowiadać normie PN-EN 13808;2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady kwalifikalności kationowych emulsji asfaltowych i spełniać wymagania dotyczące właściwości określone w pkt. 1 Tom III Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Tomie II i Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 170367,30
Oferta z najniższą ceną: 170367,30 / Oferta z najwyższą ceną: 187415,10
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny, urządzenia, przetarg
Płock
(mazowieckie)
Modernizacja sieci SN i nN Rogóźno 2, 3 oraz budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego w m. Rogóźno i Rogóźno Kolonia.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
Usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów kuchennych dla Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Oleszno
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH