PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa kriostatu oraz wirówki laboratoryjnej dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Komórki Macierzystej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w...

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

490212/2013

Opis

Szczecin: Dostawa kriostatu oraz wirówki laboratoryjnej dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Komórki Macierzystej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 490212 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212379 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4800703, faks 91 4800705.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kriostatu oraz wirówki laboratoryjnej dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Komórki Macierzystej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa kriostatu oraz wirówki laboratoryjnej dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Komórki Macierzystej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.94.34.00-2, 33.10.00.00-1, 38.50.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Kriostat półautomatyczny.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elektro Med Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 97189,10
Oferta z najniższą ceną: 97189,10 / Oferta z najwyższą ceną: 97189,10
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wirówka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Polygen Sp. z o.o., ul. Gołnowska 6, 54-315 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38256,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34071,00
Oferta z najniższą ceną: 34071,00 / Oferta z najwyższą ceną: 34809,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach, i ulicach administrowanych przez ZDM w Koszalinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Wymiana pokrycia dachowego budynków gimnazjum w Biskupcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Biskupiec
(warmińsko-mazurskie)
Świadczenie usług ubezpieczenia morskiego, majątkowego, komunikacyjnego i osobowego dla Morskiego Instytutu Rybackiego-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH