PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa kruszywa dla Nadleśnictwa Kaliska

Nadleśnictwo Kaliska

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kaliska / pomorskie

Numer ogłoszenia

529590/2013

Opis

Kaliska: Dostawa kruszywa dla Nadleśnictwa Kaliska
Numer ogłoszenia: 529590 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 487650 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Kaliska, ul. Długa 64, 83-260 Kaliska, woj. pomorskie, tel. 058 5889818, faks 058 5889814.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielna jednostka organizacyjna LasówPaństwowych nieposiadająca osobowosci prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa dla Nadleśnictwa Kaliska.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostaw kruszywa dla Nadleśnictwa Kaliska.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ROMAR Reszczyńscy spółka jawna, Rokocin 2, 83-200 Starogard Gdański, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 71340,00
Oferta z najniższą ceną: 71340,00 / Oferta z najwyższą ceną: 97170,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Piła
(wielkopolskie)
ZT3 Gniezno: Dostawa grzejników centralnego ogrzewania oraz zaworów grzejnikowych dla budynku nr 9/6068 w Siemirowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w kompleksie wojskowym użytkowanym przez Centralny Wojskowy Ośrodek...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH