PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa Lampy RTG - 1 kpl.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zielonka / mazowieckie

Numer ogłoszenia

196730/2013

Opis

Zielonka: Dostawa Lampy RTG - 1 kpl.
Numer ogłoszenia: 196730 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152984 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka, woj. mazowieckie, tel. 022 7614425, faks 022 7614446.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Lampy RTG - 1 kpl..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego oraz
instalację, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wraz z potwierdzonymi pomiarami zgodnie z przepisami Państwowej Agencji Atomistyki fabrycznie nowej przemysłowej lampy rentgenowskiej wraz z E-promem przez sterownik MGC-41 do kabiny rentgenowskiej MU-17 nr ser 008/00 firmy YXLON z kompletnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem umożliwiającym prawidłową pracę, oraz dokumentację techniczną, eksploatacyjną w języku polskim, zawierającą instrukcję obsługi i serwisowania oraz karty gwarancyjne - ściśle wg załączonej Specyfikacji Technicznej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELEKTRONIK INSTRUMENT SERVISE Rowiecki Sp.j., ul. Malechowska 6., 60-188 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 179361,06
Oferta z najniższą ceną: 179361,06 / Oferta z najwyższą ceną: 179361,06
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
36/SI/2014 - remont budynku nr 47 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa odczynników i testów do badań immunologicznych dla weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Przetarg
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Legnica
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH