PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa łóżek elektrycznych dla Stacji Dializ - 6 szt.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Działdowo / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

311090/2013

Opis

Działdowo: Dostawa łóżek elektrycznych dla Stacji Dializ - 6 szt.
Numer ogłoszenia: 311090 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135903 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (023) 6972653, faks (023) 6972653.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa łóżek elektrycznych dla Stacji Dializ - 6 szt..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek elektrycznych dla Stacji Dializ - 6 szt.
Wymagania ww. sprzętu medycznego zawiera załącznik nr 1 do oferty siwz.
CPV: 33.19.21.20-9 - łóżka szpitalne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.21.20-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Pracy Chronionej Spółdzielnia Inwalidów Metalowiec, ul. Fabryczna 2, Namysłów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28333,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29808,00
Oferta z najniższą ceną: 29808,00 / Oferta z najwyższą ceną: 74455,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Waśniowie. Numer postępowania: 058/PN/2011
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Sprzedaż i dostarczenie antybiotyków oraz leku Tocilizumab. Znak sprawy: 20/ZPN/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Piotrków Trybunalski
(łódzkie)
Dostawy wyrobów medycznych do ortopedii - 3 miesiące
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH