PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa masy mineralno - asfaltowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bełchatów / łódzkie

Numer ogłoszenia

31695/2015

Opis

Bełchatów: Dostawa masy mineralno - asfaltowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco.
Numer ogłoszenia: 31695 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 13081 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 44 6327914, faks 44 6327914.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa masy mineralno - asfaltowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa masy mineralno - asfaltowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco. Przewidywana wstępnie wielkość zakupu: Masa mineralno - asfaltowa dla ruchu średniego wbudowywana na gorąco szczegółowo oznaczona w OST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego opracowanej przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. Warszawa 2001r. w ilości około 643 tony. 2. Warunki transportu przedmiotu zamówienia. Odbiór transportem własnym Zamawiającego, punkt odbioru winien znajdować się w promieniu nie większym niż 60 km od miasta Bełchatowa. 3. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać normom (wymagań wyrobów dopuszczonych do obrotu) pozwalającym na ich zastosowanie w budownictwie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp.z o.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162601,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 156892,00
Oferta z najniższą ceną: 156892,00 / Oferta z najwyższą ceną: 176825,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pisz
(warmińsko-mazurskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w Lipsku
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Lipsko
(mazowieckie)
Roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00036.2013 z dnia 01.10.2013 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH