PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa masy mineralno - asfaltowej na gorąco w ilości 60 ton przeznaczonej do remontu cząstkowego nawierzchni drogowych wraz z transportem w...

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Turek / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

128261/2013

Opis

Turek: Dostawa masy mineralno - asfaltowej na gorąco w ilości 60 ton przeznaczonej do remontu cząstkowego nawierzchni drogowych wraz z transportem w termosie do miejsca wbudowania w granicach administracyjnych powiatu tureckiego.
Numer ogłoszenia: 128261 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102841 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 063 289 1682, faks 063 2891682.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa masy mineralno - asfaltowej na gorąco w ilości 60 ton przeznaczonej do remontu cząstkowego nawierzchni drogowych wraz z transportem w termosie do miejsca wbudowania w granicach administracyjnych powiatu tureckiego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa masy mineralno - asfaltowej na gorąco w ilości 60 ton przeznaczonej do remontu cząstkowego nawierzchni drogowych wraz z transportem w termosie do miejsca wbudowania w granicach administracyjnych powiatu tureckiego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SIDROG spółka zo.o
Domaniew 9, 98 - 235 Błaszki, Domaniew 9, 98 - 235 Błaszki, 98-235 Domaniew 9, 98 - 235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17000,00
Oferta z najniższą ceną: 17000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZRB/KZB/NDM/Dostawa sprzętu studyjnego na zadanie przebudowa Kasyna w Kazuniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zakup i dostawa do zamawiajacego materiałów biurowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wólka Kosowska
(mazowieckie)
Przebudowa drogi do oczyszczalni Ornontowice - Południe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ornontowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH