PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO DLA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RZESZOWIE ORAZ PODLEGŁYCH PROKURATUR REJONOWYCH

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

27440/2012

Opis

Rzeszów: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO DLA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RZESZOWIE ORAZ PODLEGŁYCH PROKURATUR REJONOWYCH
Numer ogłoszenia: 27440 - 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 435034 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8756200, faks 017 8524010.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO DLA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RZESZOWIE ORAZ PODLEGŁYCH PROKURATUR REJONOWYCH.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie publiczne dotyczy dostawy materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych.
2. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych kod CPV: 30190000-7 różny sprzęt i artykuły biurowe, CPV:30197644-2 papier kserograficzny.
3. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych .Zamówienie składa się z dwu części: I część -materiały biurowe ,II część-papier kserograficzny.
4. Wykonawca składać może ofertę na wybraną część/i zamówienia lub obie części zamówienia.
5. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ nr: 2A i 2B .
6. Pożądane parametry przedmiotu zamówienia jakim winien odpowiadać papier kserograficzny:
ilość kartek w 1 ryzie -500szt.
gramatura -80g/m2
białość CIE -161
wilgotność -3,5-5,0%
gładkość -220+/- um
grubość -104+/- um
okres archiwizowania -powyżej 200lat
7. Inne istotne informacje i wymagania dotyczące zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.76.44-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Materiały biurowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Resgraph sp.zoo, ul.Boya-Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36615,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38077,81
Oferta z najniższą ceną: 38077,81 / Oferta z najwyższą ceną: 49642,61
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Papier kserograficzny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Resgraph sp.zoo, ul.Boya-Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28461,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34970,30
Oferta z najniższą ceną: 34970,30 / Oferta z najwyższą ceną: 40437,23
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Organizacja 4 dniowej zagranicznej wizyty studyjnej do Brukseli (Belgia) dla maksymalnie 25 osób w ramach projektu systemowego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Zamówienie z wolnej ręki 03/ZW/U/13 na świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury medycznej: aparat RTG MECALL
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Ruda Śląska
(śląskie)
Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jastrzębie-Zdrój
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH