PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów chemiczno - budowlanych

Jednostka Wojskowa Nr 2573

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zgierz / łódzkie

Numer ogłoszenia

250518/2013

Opis

Zgierz: Dostawa materiałów chemiczno - budowlanych
Numer ogłoszenia: 250518 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197988 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 2573, ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 42 750 20 98, faks 42 750 21 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Obrona.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów chemiczno - budowlanych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów chemiczno - budowlanych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.81.00.00-1, 44.11.10.00-1, 44.11.14.00-5, 44.11.12.00-3, 44.11.18.00-9, 14.81.30.00-3, 24.91.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Farby, lakiery, rozpuszczalniki,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe POLIFARB Spółka z o. o., ul. Chrzanowska 44b, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77235,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 75872,43
Oferta z najniższą ceną: 75872,43 / Oferta z najwyższą ceną: 102652,11
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Materiały budowlane,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EL-MOT Instalatorstwo Elektryczne Hurtownie Elektryczne Józef Znojek, ul. Rzgowska 21, 95-080 Tuszyn, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17073,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26684,85
Oferta z najniższą ceną: 26684,85 / Oferta z najwyższą ceną: 27755,52
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: papier ścierny, taśmy, folia malarska, papier lakierniczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna OLMOT Jerzy Olech, ul. 15 Grudnia 12, 78-320 Połczyn - Zdrój, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9756,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10416,87
Oferta z najniższą ceną: 10416,87 / Oferta z najwyższą ceną: 15767,49
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: obrzeża chodnikowe, płytki mrozoodporne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EL-MOT Instalatorstwo Elektryczne Hurtownie Elektryczne Józef Znojek, ul. Rzgowska 21, 95-080 Tuszyn, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21138,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45817,50
Oferta z najniższą ceną: 45817,50 / Oferta z najwyższą ceną: 45817,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA SP ZOZ KRAŚNIK.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraśnik
(lubelskie)
ZAKUP ZESTAWU KINA CYFROWEGO DLA KINA TUR W TURKU W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI MIESZKAŃCÓW REGIONU DO DÓBR I USŁUG KULTURY -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Turek
(wielkopolskie)
Świadczenie usług biegłych w zakresie szacowania wartości określonych nieruchomości BGM.IV.341.82.2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH