PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów chemiczno - budowlanych

Jednostka Wojskowa Nr 2573

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zgierz / łódzkie

Numer ogłoszenia

250518/2013

Opis

Zgierz: Dostawa materiałów chemiczno - budowlanych
Numer ogłoszenia: 250518 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197988 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 2573, ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 42 750 20 98, faks 42 750 21 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Obrona.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów chemiczno - budowlanych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów chemiczno - budowlanych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.81.00.00-1, 44.11.10.00-1, 44.11.14.00-5, 44.11.12.00-3, 44.11.18.00-9, 14.81.30.00-3, 24.91.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Farby, lakiery, rozpuszczalniki,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe POLIFARB Spółka z o. o., ul. Chrzanowska 44b, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77235,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 75872,43
Oferta z najniższą ceną: 75872,43 / Oferta z najwyższą ceną: 102652,11
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Materiały budowlane,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EL-MOT Instalatorstwo Elektryczne Hurtownie Elektryczne Józef Znojek, ul. Rzgowska 21, 95-080 Tuszyn, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17073,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26684,85
Oferta z najniższą ceną: 26684,85 / Oferta z najwyższą ceną: 27755,52
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: papier ścierny, taśmy, folia malarska, papier lakierniczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna OLMOT Jerzy Olech, ul. 15 Grudnia 12, 78-320 Połczyn - Zdrój, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9756,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10416,87
Oferta z najniższą ceną: 10416,87 / Oferta z najwyższą ceną: 15767,49
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: obrzeża chodnikowe, płytki mrozoodporne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EL-MOT Instalatorstwo Elektryczne Hurtownie Elektryczne Józef Znojek, ul. Rzgowska 21, 95-080 Tuszyn, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21138,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45817,50
Oferta z najniższą ceną: 45817,50 / Oferta z najwyższą ceną: 45817,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sprzedaż ruchomości w drodze przetargu.
Ruchomości, oferty biznesowe, samochody ciężarowe, przetarg
Sosnowiec
(śląskie)
Agregat spawalniczy
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny urządzenia, przetarg
Bełchatów
(łódzkie)
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby Wydziału Rozwoju Regionalnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH