PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów elektryycznych oświetleniowych do boiska sportowego w Mrozach przy zespole Szkół, gmina Mrozy

Zakład Gospodarki Komunalnej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mrozy / mazowieckie

Numer ogłoszenia

282320/2012

Opis

Mrozy: Dostawa materiałów elektryycznych oświetleniowych do boiska sportowego w Mrozach przy zespole Szkół, gmina Mrozy
Numer ogłoszenia: 282320 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251654 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Graniczna 1, 05-320 Mrozy, woj. mazowieckie, tel. 025 7574082, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów elektryycznych oświetleniowych do boiska sportowego w Mrozach przy zespole Szkół, gmina Mrozy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa następujących materiałów elektrycznych. Kabel ziemny YKXS 5*10 mm2 - 197 metrów.Kabel ziemny YKXS 5*6 mm2 - 120 m.Przewód YDY 3*2,5 mm2 - 280 m.
Płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30*4 - 230 m. Słup stalowy ośmiokątny (np: typ MABO 10) - 10 m z poprzeczką typu T - 9 sztuk. Dodatkowo porzeczka typu T- 1 szt. Blok fundamentowy (FBI-150)- 9 sztuk. Oprawa (projektor) HI-T 400W (np.(Olympia 2) lub (Sparta)) - 26 sztuk. Tabliczka słupowa TB-2*4A - 4 sztuki.
Tabliczka słupowa TB-3*4A- 6 sztuk.Tablica licznikowa 3- faz.- 1 szt.Wyłącznik nadprądowy S303C63A w obudowie do plombowania - 1 szt. Materiały pomocnicze ( oznaczniki kablowe, folia kablowa 350 m - niebieska, uchwyty, obejmy, zaciski, końcówki, śruby, nakrętki itp.) - 1 kpl.

Kable ziemne YKXS 5*10 mm2 , YKXS 5*6 mm2 oraz przewód YDY 3*2,5 mm2 należy dostarczyć w całości, np: na jednym bębnie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.68.00.00-6, 31.53.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Lipska 63, 22-400 Zamość, 22-400 Zamość, ul. Lipska 63, Zamość, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38851,64
Oferta z najniższą ceną: 38851,64 / Oferta z najwyższą ceną: 59700,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach, i ulicach administrowanych przez ZDM w Koszalinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Wymiana pokrycia dachowego budynków gimnazjum w Biskupcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Biskupiec
(warmińsko-mazurskie)
Świadczenie usług ubezpieczenia morskiego, majątkowego, komunikacyjnego i osobowego dla Morskiego Instytutu Rybackiego-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH