PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych, elektrycznych oraz pomp wodnych na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wartowicach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Raciborowice / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

349156/2011

Opis

Raciborowice: Dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych, elektrycznych oraz pomp wodnych na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wartowicach
Numer ogłoszenia: 349156 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 301700 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie, Lubków 63, 59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 738 93 43, faks 75 731 00 50.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych, elektrycznych oraz pomp wodnych na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wartowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 5.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.
1) Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy:
Dostawa materiałów hydraulicznych - (ZAŁĄCZNIK NR 5)
2) Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy:
Dostawa materiałów budowlanych- (ZAŁĄCZNIK NR 6)
3) Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy:
Dostawa materiałów elektrycznych - (ZAŁĄCZNIK NR 7)
4) Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy:
Dostawa pomp wodnych - (ZAŁĄCZNIK NR 8)
5) Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy:
Dostawa płyt trapezowych - (ZAŁĄCZNIK NR 9)
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych, elektrycznych, pomp oraz płyt trapezowych (na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wartowicach) do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. zs. w Lubkowie, Lubków 63).
1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilości określono w zał. nr 5, 6, 7, 8, 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Podstawą oceny materiałów objętych tym postępowaniem będą wymagania normatywne zawarte w normach przedmiotowych dla klasy danego materiału.
3) Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do przedłożenia i przekazania atestów i aprobat technicznych, które potwierdzają jakość materiałów.
4) Dowóz dostaw gwarantuje Wykonawca własnym transportem i na własny koszt.
5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały wysokiej jakości..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.21.30-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 4   Nazwa: Dostawa pomp wodnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ONNINEN Sp z o.o., ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13049,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29579,46
Oferta z najniższą ceną: 29579,46 / Oferta z najwyższą ceną: 29579,46
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przedłużenie Asysty Technicznej na oprogramowanie ORACLE. Znak sprawy: ZP-DW-24/13.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Rozbiórka budynku oświaty wraz z przyległym do niego budynkiem gospodarczym - na działce nr ew. 48/9 (obręb 36, arkusz 1) przy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
CRZP/59/2011/AEZ/85/ Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2011 - część 4
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH