PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów instalacyjno - sanitarnych, elektrycznych i budowlanych

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mysłowice / śląskie

Numer ogłoszenia

102802/2013

Opis

Mysłowice: Dostawa materiałów instalacyjno - sanitarnych, elektrycznych i budowlanych
Numer ogłoszenia: 102802 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63498 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice, woj. śląskie, tel. 032 2225858, 2225859 w. 106, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów instalacyjno - sanitarnych, elektrycznych i budowlanych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów instalacyjno - sanitarnych, elektrycznych i budowlanych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.10.00-4, 39.37.00.00-6, 31.68.20.00-0, 31.68.11.00-3, 31.00.00.00-6, 44.11.10.00-1, 44.19.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa materiałów instalacyjno - sanitarnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Krzysztof Hałas
Handel Hurt Detal
Instalacje Wod. - Kan. - Sanit., ul. Dekana 6, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 79716,57
Oferta z najniższą ceną: 79716,57 / Oferta z najwyższą ceną: 166521,72
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa materiałów elektrycznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LEMAR Electric Sp. z o.o., Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24634,81
Oferta z najniższą ceną: 24634,81 / Oferta z najwyższą ceną: 34555,07
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawa materiałów budowlanych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Dariusz Zduleczny, ul. Hlonda 9b/36, 41-400 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 109751,12
Oferta z najniższą ceną: 109751,12 / Oferta z najwyższą ceną: 110395,95
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
POKL-220/003/2013 dot. organizacji i przeprowadzenia 2 edycji kursu przyuczajacego do zawodu Technolog robót wykończeniowych w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Słupsk
(pomorskie)
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Knurów
(śląskie)
Budowa nakładki asfaltowej w ul. Przyjacielskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kobyłka
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH