PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów medycznych.

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Starachowice / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

133473/2013

Opis

Starachowice: Dostawa materiałów medycznych.
Numer ogłoszenia: 133473 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74749 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2745202 w. 182, faks 041 2746158.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów medycznych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ujętych w 27 pakietach - zadaniach. Pakiet 1 - Zestaw do bandingu żylaków Pakiet 2 - Pętle elektrochirurgiczne Pakiet 3 - Klipsy jednorazowe Pakiet 4 - Rękawice nitrylowe Pakiet 5 - Opatrunki Pakiet 6 - Siatki chirurgiczne Pakiet 7 - Staplery okrężne Pakiet 8 - Zestawy do szynowania moczowodów Pakiet 9 - Taśma IVS Pakiet 10 - Nożyczki do episjotomii Pakiet 11 - Igły do znieczuleń Pakiet 12 - Zestawy do znieczuleń Pakiet 13 - Akcesoria anestezjologiczne Pakiet 14 - Drobny sprzęt medyczny Pakiet 15 - Zestawy Redon Pakiet 16 - Akcesoria do diatermi chirurgicznej VIO Pakiet 17 - Akcesoria neonatologiczne Pakiet 18 - Strzykawki ŻANETY Pakiet 19 - Pomiar ciśnienia krwi Pakiet 20 - Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy Pakiet 21 - Igły do akupunktury Pakiet 22 - Sondy sengstakena Pakiet 23 - System do nawilżania Pakiet 24 - Akcesoria medyczne Pakiet 25 - Cewniki dopępowinowe Pakiet 26 - Cewnik trzustkowy Pakiet 27 - Trójnik ECPW Szczegółowy wykaz produktów zawiera załącznik nr 5 do SIWZ z opisem wymagań minimalnych i ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.16.22.00-6, 33.14.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zestaw do bandingu żylaków
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sun-Med Mirosław Siekierska, ul. Jagoszewskiego 84, 91-357 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6912,00
Oferta z najniższą ceną: 6912,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6912,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pętle elektrochirurgiczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Olympus Polska sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3672,00
Oferta z najniższą ceną: 3672,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3672,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Klipsy jednorazowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Olympus Polska sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3900,00
Oferta z najniższą ceną: 3900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3900,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Rękawice nitrylowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Armed Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Kopernika 19A, 28-100 Busko, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77472,72
Oferta z najniższą ceną: 77472,72 / Oferta z najwyższą ceną: 82708,56
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Opatrunki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91985,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 100607,40
Oferta z najniższą ceną: 100607,40 / Oferta z najwyższą ceną: 100607,40
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Siatki chirurgiczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Beryl-Med Ltd, 1 st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F7PP, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6467,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5772,60
Oferta z najniższą ceną: 5772,60 / Oferta z najwyższą ceną: 5772,60
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Staplery okrężne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Covidien Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102950,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 109566,00
Oferta z najniższą ceną: 109566,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109566,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Zestawy do szynowania moczowodów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sun-Med Mirosława Siekierska, ul. Jagoszewskiego 84, 91-357 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3260,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3618,00
Oferta z najniższą ceną: 3618,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3909,60
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Taśma IVS
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ABISS Poland sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19410,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21060,00
Oferta z najniższą ceną: 12750,05 / Oferta z najwyższą ceną: 21060,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Igły do znieczuleń
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BILMED sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18732,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12427,56
Oferta z najniższą ceną: 12427,56 / Oferta z najwyższą ceną: 25056,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Zestawy do znieczuleń
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU ANMAR sp. z o.o. sp.k., ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3020,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4246,56
Oferta z najniższą ceną: 4246,56 / Oferta z najwyższą ceną: 4246,56
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Akcesoria anestezjologiczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys, ul. Pod Borem 18, 41-808 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2986,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3064,72
Oferta z najniższą ceną: 3064,72 / Oferta z najwyższą ceną: 3064,72
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Drobny sprzęt medyczny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Intergos Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. z o.o., ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1788,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2052,00
Oferta z najniższą ceną: 2052,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2650,86
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Zestawy Redon
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Kopernika 19A, 28-100 Busko, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9320,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25918,92
Oferta z najniższą ceną: 25918,92 / Oferta z najwyższą ceną: 28209,00
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Akcesoria do diatermi chirurgicznej VIO
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ERBE Polska sp. z o.o., ul. Marconich 8, 02-954 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66896,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 55405,59
Oferta z najniższą ceną: 55405,59 / Oferta z najwyższą ceną: 55405,59
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Akcesoria neonatologiczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NZ Techno sp. z o.o., ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18475,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15546,60
Oferta z najniższą ceną: 15546,60 / Oferta z najwyższą ceną: 17004,60
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Akcesoria neonatologiczne 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys, Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 895,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 637,20
Oferta z najniższą ceną: 637,20 / Oferta z najwyższą ceną: 637,20
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Strzykawki ŻANETY
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Intergos Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. z o.o., ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko -Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2700,00
Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2808,00
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Pomiar ciśnienia krwi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BILLMED sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4650,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5670,00
Oferta z najniższą ceną: 5670,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6318,00
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: Igły do akupunktury
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4630,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6480,00
Oferta z najniższą ceną: 6480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98640,00
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Sondy sengstakena
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys, ul. Pod Borem, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1184,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1236,38
Oferta z najniższą ceną: 1236,38 / Oferta z najwyższą ceną: 1236,38
Waluta: PLN.Część NR: 22   Nazwa: System do nawilżania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Covidien Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1620,00
Oferta z najniższą ceną: 1620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00
Waluta: PLN.Część NR: 23   Nazwa: Cewnik trzustkowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sun-Med Mirosława Siekierska, ul. Jagoszewskiego 84, 91-357 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1620,00
Oferta z najniższą ceną: 1620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00
Waluta: PLN.Część NR: 24   Nazwa: Trójnik ECPW
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hammermed sp.z o.o. S.K.A, ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4644,00
Oferta z najniższą ceną: 4644,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4644,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont nawierzchni ulicy Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wałbrzych
(dolnośląskie)
Dostawa oleju opałowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Miastkowo
(podlaskie)
nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym
Nieruchomości, budynki inne, licytacja
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH