PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa materiałów opatrunkowych:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

104253/2013

Opis

Lublin: dostawa materiałów opatrunkowych:
Numer ogłoszenia: 104253 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145538 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 718 32 03, faks 81 718 32 03.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów opatrunkowych:.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych:
Część nr 1 - Fartuch chirurgiczny z włókniny
Część nr 2 - Koszula operacyjna
Część nr 3 - Przylepce
Część nr 4 - Tupfery, setony, zestawy zabiegowe
Część nr 5 - Opatrunki jałowe z wkładem chłonnym
Część nr 6 - Opaski gipsowe
Część nr 7 - Pieluchomajtki, podkłady
Część nr 8 - Opatrunki specjalistyczne I
Część nr 9 - Opatrunki specjalistyczne II
Część nr 10 - Opatrunki specjalistyczne III
Część nr 11 - Lignina arkusze, rolki, wata opatrunkowa
Część nr 12 - Kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa
Część nr 13 - Serwety
Część nr 14 - Zestawy zabiegowe
Część nr 15 - Kompresy gazowe niejałowe, gaza niejałowa w składkach
Część nr 16- Opaski dziane, elastyczne, chusty trójkątne, siatki syntetyczne do podtrzymywania opatrunków
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Fartuch chirurgiczny z włókniny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego
ZARYS Sp. z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6625,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3942,00
Oferta z najniższą ceną: 3942,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14796,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Koszula operacyjna
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3640,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4752,00
Oferta z najniższą ceną: 4039,20 / Oferta z najwyższą ceną: 5745,60
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Przylepce;
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKAMEX Sp. z o. o. S. K. A., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5005,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5025,24
Oferta z najniższą ceną: 5025,24 / Oferta z najwyższą ceną: 22722,44
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Tupfery, setony, zestawy zabiegowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3043,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3561,41
Oferta z najniższą ceną: 3561,41 / Oferta z najwyższą ceną: 3561,41
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Opatrunki jałowe z wkładem chłonnym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2042,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1814,99
Oferta z najniższą ceną: 1814,99 / Oferta z najwyższą ceną: 3048,30
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Opaski gipsowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 884,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1020,60
Oferta z najniższą ceną: 1020,60 / Oferta z najwyższą ceną: 1473,12
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pieluchomajtki, podkłady
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6529,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6765,12
Oferta z najniższą ceną: 6765,12 / Oferta z najwyższą ceną: 7288,44
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Opatrunki specjalistyczne II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LUBMEDICAL Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Zemborzycka 10, 20-450 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1315,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1416,96
Oferta z najniższą ceną: 1416,96 / Oferta z najwyższą ceną: 1416,96
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Opatrunki specjalistyczne III
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Małobądzka 186, 42-500 Będzin, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9879,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10457,64
Oferta z najniższą ceną: 10457,64 / Oferta z najwyższą ceną: 12735,08
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Lignina arkusze, rolki, wata opatrunkowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13513,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14767,92
Oferta z najniższą ceną: 14767,92 / Oferta z najwyższą ceną: 16856,64
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53041,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58293,00
Oferta z najniższą ceną: 58293,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66049,56
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Zestawy zabiegowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5946,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6525,79
Oferta z najniższą ceną: 6525,79 / Oferta z najwyższą ceną: 6525,79
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Kompresy gazowe niejałowe, gaza niejałowa w składkach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paso-trading Sp.z o.o., Ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52780,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 52250,40
Oferta z najniższą ceną: 52250,40 / Oferta z najwyższą ceną: 68868,36
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Opaski dziane, elastyczne, chusty trójkątne, siatki syntetyczne do podtrzymywania opatrunków
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa
Cezal Lublin Sp. z o. o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11844,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13350,96
Oferta z najniższą ceną: 12616,56 / Oferta z najwyższą ceną: 16136,28
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa oleju opałowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kamionek
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa drobnego sprzętu i podzespołów komputerowych, nr sprawy 104/ZP/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla OKAiIT
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH