PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - drugie postępowanie

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krapkowice / opolskie

Numer ogłoszenia

341722/2013

Opis

Krapkowice: Dostawa materiałów opatrunkowych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - drugie postępowanie
Numer ogłoszenia: 341722 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 278046 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., Os. XXX-Lecia 21, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 77 44 67 228, faks 77 44 59 826.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów opatrunkowych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - drugie postępowanie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych wyszczególnionych i opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Materiały opatrunkowe 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18896,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22456,66
Oferta z najniższą ceną: 22456,66 / Oferta z najwyższą ceną: 22456,66
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa systemu monitornigu wizyjnego Dzielnicy XI
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przyrządy do badań właściwości fizycznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Informacjao wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
Nieruchomości, lokale, przetarg
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH