PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mielec / podkarpackie

Numer ogłoszenia

45696/2015

Opis

Mielec: Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu
Numer ogłoszenia: 45696 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 397000 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 017 7800146, faks 017 7800146.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Materiały opatrunkowe - asortyment ujęty w 12 Grupach, w tym: kompresy, tupfery, serwety o zast. inwazyjnym na bloku operac., kompresy, lignina, opatrunki jał., elastyczne siatki podtrzymujące opatrunek, serwety operacyjne, gazy, waty, gipsy, podkłady pod gips, pieluchomajtki, setony, podkłady higieniczne, przylepce, opaski dziane, elastyczne, gaziki z celulozy, opatrunki specjalistyczne do leczenia odleżyn i ran trudnogojących, opatrunki jałowe w postaci siateczki z bawełnianej gazy pokrytej parafiną, opatrunki jałowe z parafiną i chlorheksydyną, folie operacyjne, waciki i
paski neurochirurgiczne..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.19-7, 33.14.00.00-3, 33.14.11.12-8, 33.14.11.13-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Grupa 1 - Kompresy jałowe, z nitką rtg, tupfery, serwety o zast. inwazyjnym na bloku operac., kompresy niejałowe, lignina, opatrunki jał
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 277945,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 262450,39
Oferta z najniższą ceną: 262450,39 / Oferta z najwyższą ceną: 262450,39
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Grupa 2 Elastyczne siatki podtrzymujące opatrunek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lohmann and Rauscher Polska Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4655,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4909,68
Oferta z najniższą ceną: 4909,68 / Oferta z najwyższą ceną: 7656,12
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Grupa 3 - Serwety operac., gaza jał., wata opatr., gipsy i podkłady pod gips
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85792,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 80583,12
Oferta z najniższą ceną: 80583,12 / Oferta z najwyższą ceną: 94352,04
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Grupa 4 - Pieluchomajtki, setony, podkłady higieniczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130528,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 138197,02
Oferta z najniższą ceną: 138197,02 / Oferta z najwyższą ceną: 151418,16
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Grupa 5 - Przylepce, opaski dziane, elastyczne, lignina, gaziki z celulozy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72978,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 73665,38
Oferta z najniższą ceną: 73665,38 / Oferta z najwyższą ceną: 73665,38
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Grupa 7 - Opatrunek jałowy w postaci siateczek z bawełnianej gazy pokrytej parafiną, opatrunek jałowy z parafiną i chlorheksydyną
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5604,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6620,40
Oferta z najniższą ceną: 6620,40 / Oferta z najwyższą ceną: 6620,40
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Grupa 8 - Opatrunki jałowe specjalistyczne do leczenia odleżyn i ran trudnogojących
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 972,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1072,44
Oferta z najniższą ceną: 1072,44 / Oferta z najwyższą ceną: 1072,44
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Grupa 9 - Opatrunki jałowe specjalistyczne do leczenia odleżyn i ran trudnogojących
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Symed s.c., ul. Kosynierów 7, 35-242 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4111,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4863,24
Oferta z najniższą ceną: 4863,24 / Oferta z najwyższą ceną: 4863,24
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Grupa 10 - Folie operacyjne, samoprzylepne do zabiegów długotrwałych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11076,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6518,77
Oferta z najniższą ceną: 6518,77 / Oferta z najwyższą ceną: 14002,20
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Grupa 11 - Folie operacyjne ze środkiem bakteriobójczym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anpico s.c., ul. Namysłowska 2, lok. U-2, 03-454 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8950,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9964,08
Oferta z najniższą ceną: 9964,08 / Oferta z najwyższą ceną: 9964,08
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Grupa 12 - Waciki i paski neurochirurgiczne dla potrzeb delikatnej chirurgii śródczaszkowej i kręgosłupowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25880,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36936,00
Oferta z najniższą ceną: 36936,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36936,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania pasów drogowych ulic dla terenów oznaczonych w miejscowym planie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Przetarg nieograniczony na dostawę 3 sztuk zasilaczy gradientowych na potrzeby projektu nr POIG.01.03.01-30-150/09...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Druga licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, budynki inne, licytacja
Gozdowo
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH