PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

146527/2013

Opis

Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
Numer ogłoszenia: 146527 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 81511 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 635 43 54, faks 42 635 43 26.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 30.19.21.21-5, 18.93.60.00-9, 79.80.00.00-2, 30.19.21.30-1, 30.19.21.22-2, 22.14.00.00-3, 30.19.28.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Pakiet 9 w ramach projektu EXPANDVET - Expand Quality assurance in VET (Benchmarking Tool); Pakiet 10 w ramach projektu InfoGeoLog: Informatyka - Geoinformacja -Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na potrzeby pracodawców, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SCORPIUS BIS Teodozja Chamernik, ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28455,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28240,00
Oferta z najniższą ceną: 28240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36630,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CONSORTS B.Golański C. Jakubowski E.Miszczek, ul. Boj. Getta Warszawskiego 16, 91-438 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12195,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12015,00
Oferta z najniższą ceną: 12015,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20850,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczak Sp. j., Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34146,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37760,00
Oferta z najniższą ceną: 37760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 52910,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CONSORTS B.Golański C. Jakubowski E.Miszczek,, ul. Boj. Getta Warszawskiego 16, 91-438 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9756,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7400,00
Oferta z najniższą ceną: 7400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13200,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CONSORTS B.Golański C. Jakubowski E.Miszczek, ul. Boj. Getta Warszawskiego 16, 91-438 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12195,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12484,50
Oferta z najniższą ceną: 12484,50 / Oferta z najwyższą ceną: 14507,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pakiet 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SCORPIUS BIS Teodozja Chamernik, ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3048,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3750,00
Oferta z najniższą ceną: 3750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3997,50
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Pakiet 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ADR Krzysztof Dusza, Ul. Drzewieckiego 24/89, 54-129 Wrocław, ul. Drzewieckiego 24/89, 54-129 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121,95 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 244,77
Oferta z najniższą ceną: 244,77 / Oferta z najwyższą ceną: 343,17
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Pakiet 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczak Sp. J., Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1869,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1850,00
Oferta z najniższą ceną: 1850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2295,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Pakiet 10
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WIELKA REKLAMA P.P.H.U. Janusz Ciosek, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 813,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 480,00
Oferta z najniższą ceną: 480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3720,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żabno
(małopolskie)
Zwiększenie bezpieczeństwa realizowane w ramach projektu pn. ADAM Aplikacje dla administracji miejskiej w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Czechowice-Dziedzice
(śląskie)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rejonie Podzamcze w Bychawie - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bychawa
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH