PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA MATERIAŁÓW RTG- BŁON RTG I ODCZYNNIKÓW RTG

Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

152295/2013

Opis

Łódź: DOSTAWA MATERIAŁÓW RTG- BŁON RTG I ODCZYNNIKÓW RTG
Numer ogłoszenia: 152295 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126447 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty, ul. Smugowa 6, 91-433 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6577970, faks 042 6577228.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW RTG- BŁON RTG I ODCZYNNIKÓW RTG.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: DOSTAWA MATERIAŁÓW RTG- BŁON RTG I ODCZYNNIKÓW RTG.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.93.10.00-9, 24.93.12.30-0, 24.93.12.40-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Skamex Sp. z o. o Sp. K. A., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42559,43 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 42880,00
Oferta z najniższą ceną: 42880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 65855,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Miedźna
(śląskie)
DOSTAWA DETEKTORA FLUORESCENCYJNEGO WRAZ Z KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM DO STEROWANIA SYSTEMEM LC
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH