PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów szkoleniowych - w ramach projektu: Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy

Uniwersytet Rzeszowski

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

43517/2012

Opis

Rzeszów: Dostawa materiałów szkoleniowych - w ramach projektu: Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy
Numer ogłoszenia: 43517 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24651 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8721018, faks 017 8721262.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów szkoleniowych - w ramach projektu: Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów szkoleniowych - w ramach projektu: Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.10.00-1, 30.19.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: projekt pt. Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy UDA - POKL.04.01.02.00-038/09-00.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Krakinform Sp. z o.o., ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1695,02
Oferta z najniższą ceną: 1695,02 / Oferta z najwyższą ceną: 1765,94
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Licytacja działki położonej w obrębie Czepino gmina Gryfino
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Czepino gmina gryfino
(zachodniopomorskie)
Tereny pod zabudowę położone położone w obrębie Tarnowiec gm. Goleniów na sprzedaż
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Tarnowiec gm. goleniów
(zachodniopomorskie)
Usługi hotelarskie w obiektach noclegowych typu apartamentowego z aneksem kuchennym, w terminie od 1 do 28 kwietnia 2013r.,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH