PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa mobilnych pompowni do wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego dla Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

199261/2013

Opis

Poznań: Dostawa mobilnych pompowni do wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego dla Wielkopolski
Numer ogłoszenia: 199261 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 317868 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 60-967 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 6475221, faks 061 8525561.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mobilnych pompowni do wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego dla Wielkopolski.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 kompletów mobilnych pompowni, składających się z:
- środka transportu (pojazdu terenowego)
- pompy spalinowej do wody zanieczyszczonej, montowanej na czterokołowym podwoziu
do Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Wielkopolski..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.21.30-0, 34.22.33.00-9, 44.16.51.00-5, 34.13.10.00-4, 34.11.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CONCEPT Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, Al. gen. W. Andersa 591, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 365852,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 464940,00
Oferta z najniższą ceną: 464940,00 / Oferta z najwyższą ceną: 464940,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ropczyce
(podkarpackie)
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 ul. Obrońców Chorzowa 14 wg PBW-Etap II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Chorzów
(śląskie)
Dostawa zestawów komputerowych dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bełchatów
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH