PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa monitora do ciągłych pomiarów parametrów hemodynamicznych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sanok / podkarpackie

Numer ogłoszenia

84496/2013

Opis

Sanok: Dostawa monitora do ciągłych pomiarów parametrów hemodynamicznych.
Numer ogłoszenia: 84496 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21875 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656290, faks 013 4656290.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa monitora do ciągłych pomiarów parametrów hemodynamicznych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem fabrycznie nowego urządzenia do oceny stanu hemodynamicznego pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi oraz saturacji żylnej dla SPZOZ w Sanoku.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa monitora do ciągłych pomiarów parametrów hemodynamicznych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EDWARDS LIFESCIENCES POLAND Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 89046,00
Oferta z najniższą ceną: 89046,00 / Oferta z najwyższą ceną: 89046,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa leków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Górno
(podkarpackie)
Roboty budowlane w budynku nr 180 na terenie kompleksu wojskowego JW 2098 w Bemowie Piskim - post. nr 87/2012.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Giżycko
(warmińsko-mazurskie)
Roboty budowlane, których celem jest wykonanie całości robót budowlanych, instalacyjnych, drogowych, sieciowych i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH