PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa, montaż i uruchomienie konsolety produkcyjno-emisyjnej oraz rozbudowa i modernizacja routera Nova 17 w reżyserni R-2 w Radiu PiK S.A. w...

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

123454/2012

Opis

Bydgoszcz: Dostawa, montaż i uruchomienie konsolety produkcyjno-emisyjnej oraz rozbudowa i modernizacja routera Nova 17 w reżyserni R-2 w Radiu PiK S.A. w Bydgoszczy
Numer ogłoszenia: 123454 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46286 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 327-41-41 3274156, faks 052 3456013.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3. ust. 1. pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie konsolety produkcyjno-emisyjnej oraz rozbudowa i modernizacja routera Nova 17 w reżyserni R-2 w Radiu PiK S.A. w Bydgoszczy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie konsolety produkcyjno-emisyjnej oraz rozbudowa i modernizacja routera Nova 17 w reżyserni R-2 w Radiu PiK S.A. w Bydgoszczy, obejmująca: 1. dostawę konsolety cyfrowej do reżyserni R-2, 2. dostawę elementów wyposażenia peryferyjnego, 3. wykonanie niezbędnego okablowania do podłączenia urządzeń, 4. instalację i uruchomienie dostarczonych urządzeń oraz przyłączenie urządzeń Zamawiającego, 5. modernizację routera Nova 17 zapewniającą włączenie do systemu reżyserni R-2, 6. sporządzenie dokumentacji powykonawczej (projekt). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.33.00.00-5, 32.20.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DTS St. Lubiński Spółka Jawna, ul. Moniuszki 2, 05-531 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 580000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 574900,00
Oferta z najniższą ceną: 574900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 574900,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pruchnik
(podkarpackie)
Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Paryża dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sosnowiec
(śląskie)
Budowa instalacji ogrzewczej wraz z rozbiórką pieców i robotami towarzyszącymi w budynku położonym przy ul. Szczecińskiej 33AB...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczecinek
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH