PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa, montaż oraz uruchomienie mikroskopów na potrzeby Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

64953/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 64953 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161924 - 2013 data 23.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Narodowe w Krakowie, Al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 2955621, fax. 012 2955555.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Do postępowania przetargowego w zakresie: części II zostaną dopuszczeni Wykonawcy którzy wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonują należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie) minimum 1 dostawę aparatury naukowo badawczej działającej w podczerwieni, o wartości minimum 200.000,00 zł brutto. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonywanej w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) minimum 1 dostawy aparatury naukowo badawczej działającej w podczerwieni, o wartości minimum
200.000,00 zł brutto.- załącznik nr 5 dla cz. II specyfikacji; wraz z dowodami, o których mowa w par. 1 ust.2 pkt 1 albo 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz.231), określającymi, że zamówienie to zostało wykonane lub jest wykonywane w sposób należyty.
W ogłoszeniu powinno być: Do postępowania przetargowego w zakresie: części II zostaną dopuszczeni Wykonawcy którzy wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonują należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie) minimum 1 dostawę aparatury naukowo badawczej, o wartości minimum 200.000,00 zł brutto. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonywanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) minimum 1 dostawy aparatury naukowo badawczej, o wartości minimum 200.000,00 zł brutto.- załącznik nr 5 dla cz. II specyfikacji; wraz z dowodami, o których mowa w par. 1 ust.2 pkt 1 albo 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz.231), określającymi, że zamówienie to zostało wykonane lub jest wykonywane w sposób należyty.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.05.2013 godzina 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.05.2013 godzina 10:00.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Dostawy produktów leczniczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Dostawa części zamiennych do pojazdów marki STAR 266 na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, znak sprawy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 712
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH