PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa mrożonych warzyw, owoców i ryb dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - wspólny słownik CPV 15331170-9, CPV 15332100-5, CPV15221000-3

Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowosiółki Dyd. / podkarpackie

Numer ogłoszenia

158989/2014

Opis

Nowosiółki Dyd.: Dostawa mrożonych warzyw, owoców i ryb dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - wspólny słownik CPV 15331170-9, CPV 15332100-5, CPV15221000-3
Numer ogłoszenia: 158989 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213496 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Huwniki 127, 37-743 Nowosiółki Dyd., woj. podkarpackie, tel. 0-16 6719450 w. 43, faks 0-16 6719451.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mrożonych warzyw, owoców i ryb dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - wspólny słownik CPV 15331170-9, CPV 15332100-5, CPV15221000-3.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa mrożonych warzyw, owoców i ryb dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach w ilości i asortymencie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9, 15.33.21.00-5, 15.22.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurtownia WIDAN export import Mgr inż. Danuta Malczyńska, ul. Jasińskiego 56B, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4555,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4767,00
Oferta z najniższą ceną: 4767,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4767,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup energii elektrycznej do punktów poboru administrowanych przez Górna Raba Sp. z o.o.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Świadczenie usług opieki medycznej dla cudzoziemców, w tym na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w celu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Budowa przystani kajakowej i łowiska dla wędkarzy wraz z małą infrastrukturą turystyczną oraz remontem drogi dojazdowej wraz z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Malechowo
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH