PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa naczyń, sztućców i urządzeń gastronomicznych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

27784/2013

Opis

Kraków: Dostawa naczyń, sztućców i urządzeń gastronomicznych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Numer ogłoszenia: 27784 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 502970 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0048 12 6179655, faks 0048 12 6179653.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa naczyń, sztućców i urządzeń gastronomicznych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa naczyń, sztućców i urządzeń gastronomicznych, w terminie czternastu dni od daty podpisania umowy. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1a Wzór oferty cenowej, 3.3. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień został oznaczony kodem CPV: 39200000-4 3.4.1 Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymogi towarów dopuszczonych do obrotu na terenie Polski .Dopuszczony przedmiot zamówienia powinien posiadać wszelkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności z Polska Normą lub aprobata techniczną. 3.4.2 Dostarczany przedmiot zamówienia winien odpowiadać normom i standardom określonym w odpowiednich przepisach prawnych. 3.4.3 Dostarczany przedmiot zamówienia musi być pozbawiony jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych , w tym w szczególności uszkodzeń mechanicznych obniżających jego wartość użytkową. 3.4.4 Wykonawca zapewnia transport i rozładunek dostarczonego towaru. 3.4.5 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia z należytą starannością. 3.4.6 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancję na produkty uwidocznione w ofercie cenowej w pozycji: 1, 22, 23, 38, 44, 45 na okres minimum 12 miesięcy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Izabela Walczak Forgastro, ul. Janosika 58, 92-104 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44784,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 33331,52
Oferta z najniższą ceną: 33331,52 / Oferta z najwyższą ceną: 52690,74
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup żeli i papieru do USG i EKG
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
Opracowanie dokumentacji projektowej ODJ Jedności robotniczej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Jastrowie
(wielkopolskie)
WYKONANIE TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA CZAS PRZEBUDOWY WIADUKTU BRIAŃSKIEGO WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM ULIC KLECZEWSKA...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Konin
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH