PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DostawA nici chirurgicznych, zacisków i podwiązek naczyniowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ujęta...

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tarnobrzeg / podkarpackie

Numer ogłoszenia

297396/2014

Opis

Tarnobrzeg: DostawA nici chirurgicznych, zacisków i podwiązek naczyniowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ujęta w 11 pakietach.
Numer ogłoszenia: 297396 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260642 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 15 8123208, faks 15 8123209.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DostawA nici chirurgicznych, zacisków i podwiązek naczyniowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ujęta w 11 pakietach..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33141120-7 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy. Pakiet 1 Szew syntetyczny,wchłanialny, monofilament z powleczeniem antybakteryjnym wchłanialny w ciągu 182-238 dni Pakiet 2 Szew syntetyczny,wchłanialny,pleciony o okresie wchłaniania do 42 dni i profilu podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach Pakiet 3 Szew syntetyczny, monofilament, niewchłanialny,polipropylenowy,poliamidowy, szew syntetyczny, multifilament, niewchłanialny, poliestrowy Pakiet 4 Inne produkty specjalistyczne Pakiet 5 Szwy podstawowe i specjalistyczne - szew pleciony, syntetyczny, powlekany, wchłanialny, o czasie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni i czasie całkowitego wchłaniania 56-70 dni, w pozycjach 4, 7, 10, 12, 15, 19, 21 szew z powleczeniem antybakteryjnym Pakiet 6 Staplery Pakiet 7 Siatki przepuklinowe Pakiet 8 Ładunki do klipsownicy Pakiet 9 Szew monofilamentowy, syntetyczny, wykonany z polyglytone 6211, wchłanialny do 56 dni Pakiet 10 Specjalistyczne nici okulistyczne Pakiet 11 Asortyment okulistyczny.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 1 Szew syntetyczny,wchłanialny, monofilament z powleczeniem antybakteryjnym wchłanialny w ciągu 182-238 dni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15704,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14450,40
Oferta z najniższą ceną: 14450,40 / Oferta z najwyższą ceną: 14450,40
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet 2 Szew syntetyczny,wchłanialny,pleciony o okresie wchłaniania do 42 dni i profilu podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29216,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30348,00
Oferta z najniższą ceną: 30348,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30348,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet 3 Szew syntetyczny, monofilament, niewchłanialny,polipropylenowy,poliamidowy, szew syntetyczny, multifilament, niewchłanialny, poliestrowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24,, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34713,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38296,80
Oferta z najniższą ceną: 38296,80 / Oferta z najwyższą ceną: 38296,80
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet 4 Inne produkty specjalistyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1606,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1816,56
Oferta z najniższą ceną: 1816,56 / Oferta z najwyższą ceną: 3402,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet 5 Szwy podstawowe i specjalistyczne - szew pleciony, syntetyczny, powlekany, wchłanialny, o czasie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni i czasie całkowitego wchłaniania 56-70 dni, w pozycjach 4, 7, 10, 12, 15, 19, 21 szew z powleczeniem antybakteryjnym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170743,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 173555,56
Oferta z najniższą ceną: 173555,56 / Oferta z najwyższą ceną: 173555,56
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Pakiet 6 Staplery
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BERYL MED Ltd, 1st Floor 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5626,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5994,00
Oferta z najniższą ceną: 5994,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5994,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pakiet 7 Siatki przepuklinowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Beryl Med Ltd., 1st Floor 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3878,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4044,60
Oferta z najniższą ceną: 4044,60 / Oferta z najwyższą ceną: 4044,60
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Pakiet 8 Ładunki do klipsownicy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Beryl Med Ltd., 1st Floor 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8442,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5041,44
Oferta z najniższą ceną: 5041,44 / Oferta z najwyższą ceną: 7205,76
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Pakiet 9 Szew monofilamentowy, syntetyczny, wykonany z polyglytone 6211, wchłanialny do 56 dni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Covidien Polska, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4328,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7384,61
Oferta z najniższą ceną: 7384,61 / Oferta z najwyższą ceną: 7384,61
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Pakiet 10 Specjalistyczne nici okulistyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MDT, ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5294,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5670,00
Oferta z najniższą ceną: 5670,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5670,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Pakiet 11 Asortyment okulistyczny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MDT, ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6542,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7056,72
Oferta z najniższą ceną: 7056,72 / Oferta z najwyższą ceną: 7056,72
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kieszek
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Zwoleń
(mazowieckie)
Remont budynku A wraz z łącznikami pomiędzy budynkami A i B zlokalizowanych na terenie obiektu Komisariatu Policji Poznań-Grunwald
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Budowa ulicy Błędnej III etap oraz budowa rurociągów zrzutowych dla odprowadzania ścieków deszczowych z sieci gminnej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lesznowola
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH