PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa niepalnych gazów medycznych i gazów technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika ciekłego tlenu oraz konserwacją zbiorników...

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

410444/2013

Opis

Warszawa: Dostawa niepalnych gazów medycznych i gazów technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika ciekłego tlenu oraz konserwacją zbiorników kriogenicznych, nr sprawy PN - 134/13/MS
Numer ogłoszenia: 410444 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 331008 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5462312, 5462872, faks 022 5462253, 5462872.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa niepalnych gazów medycznych i gazów technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika ciekłego tlenu oraz konserwacją zbiorników kriogenicznych, nr sprawy PN - 134/13/MS.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa niepalnych gazów medycznych i gazów technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika ciekłego tlenu oraz konserwacją zbiorników kriogenicznych; dostawy sukcesywne w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa niepalnych gazów medycznych i gazów technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika ciekłego tlenu oraz konserwacją zbiorników kriogenicznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LINDE GAZ Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41 A, 31-864 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 678763,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 722829,40
Oferta z najniższą ceną: 722829,40 / Oferta z najwyższą ceną: 722829,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
MIeszkanie położone w Katowicach
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Katowice
(śląskie)
Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych oraz przyczepek samochodowych będących w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Dostawa soczewek, noży i wiskoelastyków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Starogard Gdański
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH